EMDR

Er is ontzettend veel op het internet te vinden over wat EMDR precies inhoudt en doet.
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Om een lang verhaal kort te maken:
Door het aanbieden van bepaalde stimuli wordt het werkgeheugen voldoende overbelast.
Zodat de negatieve lading, die vaak gekoppeld zit aan nare gebeurtenissen (zoals rouw of trauma), verminderd wordt.
Totdat deze niet tot nauwelijks aanwezig meer is.
Doordat de lading dusdanig is afgenomen of wellicht volledig weg is, maakt het de gebeurtenis beter te dragen.

EMDR is breder inzetbaar dan alleen voor trauma of PTSS.
EMDR is ook meer dan één techniek, hierover lees je wat er nog meer onder valt.

RDI – protocol:
RDI staat voor Resource Development and Installation.
Wat inhoudt dat er wordt gekeken naar welke innerlijke hulpbronnen er nodig zijn voor het probleem dat wordt ervaren.
Deze hulpbronnen worden d.m.v. EMDR bekrachtigd.

Het standaard EMDR protocol:
Waarin, door de inzet van verschillende soorten stimuli, de juiste overbelasting wordt aangeboden dat de negatieve lading verminderd van een gebeurtenis uit het verleden.

Future Forward / Future Template kan ingezet worden wanneer er sprake is van een angst/fobie die in de toekomst plaats vindt.
Bijvoorbeeld bij vliegangst zonder eerder te hebben gevlogen of claustrofobie.

WWW – protocol:
Woede, Wrok en Wraak. Of terwijl boosheid die geen ruimte krijgt of heeft gekregen en daardoor is gaan woekeren.
Dit protocol kan worden ingezet wanneer je bepaald onrecht is aangedaan en je dit niet kon vereffenen.

Ook is het effectief gebleken om, d.m.v. het gebruik van de lichtbalk (of een andere stimuli die ook bij de EMDR inzetbaar is), lichaamsgericht bezig te zijn. Door de één zintuig (of meerdere) sterk te stimuleren, wordt de ratio afgezwakt en kan datgene wat in het lijf zit, meer op de voorgrond treden.

Als je graag EMDR wilt inzetten in jou traject, wordt altijd overlegd en gekeken of en wanneer dit het beste kan.