EMDR

Er is ontzettend veel op het internet te vinden over wat EMDR precies inhoudt en doet.
EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing.
Om een lang verhaal kort te maken:
Door het aanbieden van bepaalde stimuli wordt het werkgeheugen voldoende overbelast.
Zodat de negatieve lading, die vaak gekoppeld zit aan nare gebeurtenissen (zoals rouw of trauma), verminderd wordt.
Totdat deze niet tot nauwelijks aanwezig meer is.
Doordat de lading dusdanig is afgenomen of wellicht volledig weg is, maakt het de gebeurtenis beter te dragen.

EMDR is breder inzetbaar dan alleen voor trauma of PTSS.
EMDR is ook meer dan één techniek, hierover lees je wat er nog meer onder valt.

 

RDI – protocol:

RDI staat voor Resource Development and Installation.
De overige ‘protocollen’ van EMDR richten zich vooral op het verminderen van iets belemmerend.
Dit protocol richt zich juist op datgene dat helpend en steunend is.
Door de focus te leggen op welke innerlijke hulpbronnen er nodig zijn voor het probleem dat wordt ervaren. 
Want ik geloof: ‘Alles wat je nodig hebt, bezit je zelf!’.
Deze hulpbronnen worden d.m.v. EMDR bekrachtigd.
Aan het einde van een sessie voel jij je meer in je kracht.

Future Forward / Future Template:

kan ingezet worden wanneer er sprake is van een angst/fobie die in de toekomst plaats vindt.
Bijvoorbeeld bij vliegangst zonder eerder te hebben gevlogen of claustrofobie.

WWW – protocol:

WWW staat voor: Woede, Wrok en Wraak.
Of terwijl boosheid die geen ruimte krijgt of heeft gekregen en daardoor is gaan woekeren.
Dit protocol kan worden ingezet wanneer je bepaald onrecht is aangedaan en je dit niet kon vereffenen.
Tijdens deze techniek mag jij, in een oefening diegene confronteren die jou bepaald onrecht heeft aangedaan en alle woede, wrok of wraak uiten.
Dit klinkt moreel gezien een lastige opgave. Er is in het begin ook vaak sprake van weerstand.
Ik help je deze vrij te laten, want daar is JUIST deze oefening voor.
Het effect is dat je hierna, in het hier en nu, niet meer wordt belemmerd door heftige boosheid.
Het werkt echt bevrijdend!

Hoe werkt EMDR in het kort: