Deskundigheidsbevordering Rouw en Verlies

Meer ruimte op je werk maken voor rouw en verlies. Je deskundigheid bevorderen zodat jij betere hulp/ondersteuning/begeleiding kan bieden. Voor zorgprofessionals en mensen in het onderwijs.
  1. EMDR
  2. Rouw en Verlies
  3. Verschillende Rouwmodellen in de theorie

Artikelen

Rouw en Verlies

Wat is nu precies Rouw en Verlies? Onder verlies wordt verstaan: het verliezen van iets of iemand die dierbaar voor je was en waaraan een grote emotionele waarde werd gehecht, wat gekoppeld is aan hoe jij jezelf ziet en de wereld om je heen. Wanneer je een verlies...

Verschillende Rouwmodellen in de theorie

In de poging om zichtbaar te maken wat er bij rouwenden gebeurd, wordt er al decennia verschillende modellen geschreven en hierover gediscussieerd. De meest bekende en hierbij dus ook de meest ‘oudste’ model is dat van Kübler-Ross (1969). Het lineair...

EMDR

EMDR Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) werd in 1989 door de Amerikaanse psycholige Fransine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS). Ze ontdekte het principe tijdens...