Wat is Rouw en Verlies?

Verlies:

Onder verlies wordt verstaan: het verliezen van iets of iemand die dierbaar voor je was en waaraan een grote emotionele waarde werd gehecht, wat gekoppeld is aan hoe jij jezelf ziet en de wereld om je heen.
Wanneer je een verlies ervaart raakt dit je KERN/HART. Beide een afkorting.
KERN wordt gebruikt door Baumeister (1991a) en staat voor Kontrole, Eigenwaarde, Rechtvaardigheidsbesef en Nu in relatie tot later.
HART wordt gebruikt door Uitslag & Rodenburg (2013) en staat voor Houvast, Autonomie, Rechtvaardigheid en Toekomst.
Verlies kan grofweg gecategoriseerd worden in 3 soorten: Biologische verliezen, Psychische verliezen en Sociale verliezen.

Biologische verliezen:

Biologische verliezen hebben alles te maken met ons lichaam.
Denk hierbij aan: verminking, amputatie, incest, functieverlies, ziekte, letsel, orgaanbeschadiging, rijping, verandering en sterven.

Psychische verliezen:

Psychische verliezen hebben alles te maken met ons psyche. Denk hierbij aan: functieverlies, dementie, persoons- en identiteitsverandering, trauma, incest, kerkverlating, ggz-diagnose, psychische mishandeling, valse beschuldiging, coma/sterven.

Sociale verliezen:

Sociale verliezen kunnen we nog onderverdelen in 3 categorieën: Relaties, School/Werk, Ouderschap, Huis en Haard.

Relaties:

overlijden van mensen en van dieren, (echt)scheiding, uit huis gaan, vermissing, gevangenschap, incest, verhuizing/migratie, ziekenhuisopname, ernstige schade aan lichamelijke en psychische functies.

School/Werk:

reorganisatie, ontslag, VUT, invaliditeit, pensionering, verplaatsing, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie, onvoldoende krijgen, afwijzing, overplaatsing, degradatie, veranderde technieken of rooster.

Ouderschap:

kinderloosheid, abortus, miskraam, doodgeboorte, geboorte kind met een beperking, verminkt kind, ziekenhuisopname, homoseksueel kind, (on)vrijwillige uithuisplaatsing, (on)natuurlijk overlijden kind, euthanasie, zelfmoord kind, donorschap na overlijden kind, vermissing kind, ggz-diagnose kind.

Huis en Haard:

verhuizing, inbraak,, brand, natuurramp, oorlog, tehuisplaatsing, (e)migratie, gastarbeid, vluchten, dakloos, kostschoolplaatsing, adoptie, computercrash.

Een verlies hoeft niet gelijk te betekenen dat je hiervoor (professionele) hulp moet zoeken, dit is pas het geval wanneer je merkt dat het verlies een dusdanige invloed/impact heeft dat het je lichamelijk, psychisch en/of sociaal belemmert om nog mee te komen en je het ook als zodoende ervaart.

Rouw:

Onder rouw wordt verstaan het verwerken van je gevoelens en het bewerken van je gedachten die gekoppeld zijn aan het verlies.
Rouw is niet iets wat ‘over’ gaat. Rouw is bezig zijn met het verlies naast dat er momenten zijn van afleiding en doorgaan met je leven.
Iedereen zal dit anders aanpakken en iedereen gaat anders om met verlies en rouw.
Daarom is er geen kant-en-klaar stappenplan hoe je dit doet en wat hierin goed is.
Mijn persoonlijke tip hierin is: luister goed naar je gevoel en je lijf.
Neem de tijd die je nodig hebt en voel je vooral niet ‘raar’ of ‘vreemd’ om datgene dat je voelt, denkt of ervaart.
Schroom niet om met iemand erover te praten.
Dit kan bijvoorbeeld bij de huisarts, lotgenotengroepen, online en met een professional.

Artikelen over Rouw en Verlies

Het verschil tussen Rouw en Rouwen

Wat is het verschil tussen Rouw en Rouwen? In de maatschappij worden deze woorden vaak samen en door elkaar gebruikt. Om heel eerlijk te zijn wist ik tot voorkort ook niet dat hier wel degelijk een verschil in zit. Totdat ik een symposium bijwoonde en het boek...

Rouw in ons brein

Rouw in ons brein Wat doet rouw met onze hersenen en vanuit welk hersengebied rouw jij? Om hier een antwoord op te geven is eerst wat wetenschappelijke kennis nodig over hoe onze hersenen eigenlijk in elkaar zit. Hierover lees je meer in dit artikel. Nu je weet dat...

Levend Verlies

Wanneer is er sprake van Levend Verlies en hoe kun je hier nu het beste mee omgaan? Levend Verlies Wanneer is iets levend verlies? De term die voor het eerst werd geïntroduceerd door de Britse psycholoog Pauline Boss in de jaren 1970. Over het algemeen spreken we...