Alles over Rouw en Verlies

Informatie over alles wat te maken heeft met rouw en verlies.
  1. EMDR
  2. Rouw en Verlies
  3. TRAUMA
  4. Verschillende Rouwmodellen in de theorie
  5. Wat zijn emoties?

Artikelen

TRAUMA

Wat verstaan we onder Trauma? Trauma is een psychologische reactie op een heftige gebeurtenis die het vermogen van de betrokkene om ermee om te gaan, overweldigt. Deze gebeurtenissen kunnen fysiek, emotioneel of psychologisch zijn en leiden vaak tot langdurige...

Verschillende Rouwmodellen in de theorie

Verschillende rouwmodellen in de theorie – door de jaren heen In de poging om zichtbaar te maken wat er bij rouwenden gebeurd, wordt er al decennia verschillende modellen geschreven en hierover gediscussieerd. Het fasemodel van Kübler-Ross De meest bekende en...

EMDR

EMDR Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) werd in 1989 door de Amerikaanse psychologe Fransine Shapiro geïntroduceerd als een snelle en zeer effectieve behandelstrategie bij posttraumatische stress-stoornissen (PTSS). Ze ontdekte het principe tijdens...

Het verschil tussen Rouw en Rouwen

Wat is het verschil tussen Rouw en Rouwen? In de maatschappij worden deze woorden vaak samen en door elkaar gebruikt. Om heel eerlijk te zijn wist ik tot voorkort ook niet dat hier wel degelijk een verschil in zit. Totdat ik een symposium bijwoonde en het boek...

Wat zijn emoties?

Wat zijn emoties? Emoties zijn gevoelens die we hebben als reactie op dingen die binnenin ons of om ons heen gebeuren. We zijn in staat om veel verschillende emoties te ervaren en ook nog eens een mengeling van verschillende emoties. Hoe kun je daar nu het beste mee...